Renungan Harian Katolik Minggu 19 Januari 2020

24 views

Renungan Harian Katolik Berdasarkan Kalender Liturgi Minggu 19 Januari 2020
Warna Liturgi: Hijau

Bacaan I  Yes 49:3.5-6
Tuhan berfirman kepadaku,  “Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku.”  Demikianlah firman Tuhan,
yang membentuk aku sejak dari kandungan  untuk menjadi hamba-Nya,
yaitu untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya,  dan supaya Israel dikumpulkan kepada-Nya ,  yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan,  dan Allahku menjadi kekuatanku.  Beginilah firman-Nya,  “Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku,  hanya menegakkan suku-suku Yakub  dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.  Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,  supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi.”
Demikianlah sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan  Mzm 40:2.4a.7-8a.8b-9.10
Lihatlah, ya Tuhan,  Aku datang melakukan kehendak-Mu.
*Aku sangat menanti-nantikan Tuhan; lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong.  Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku
untuk memuji Allah kita.
*Kurban dan persembahan tidak Kauinginkan,  tetapi Engkau telah membuka telingaku;  kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut.
Lalu aku berkata, “Lihatlah, Tuhan, aku datang!”
*Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku:  Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku;  Taurat-Mu ada di dalam dadaku.”
*Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar,  bibirku tidak kutahan terkatup;  Engkau tahu itu, ya Tuhan.

Bacaan II  1Kor 1:1-3
Dari Paulus,  yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus,  dan dari Sostenes, saudara kita,  kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus  dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,  serta kepada sekalian saudara di mana pun
yang berseru kepada nama Yesus Kristus,  Tuhan mereka dan Tuhan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,  dan dari Tuhan Yesus Kristus  menyertai kamu.
Demikianlah sabda Tuhan.

Bait Pengantar Injil  Yoh 1:14a.12a
Firman telah menjadi manusia.  Semua orang yang menerima-Nya
diberi-Nya kuasa menjadi anak-anak Allah.

Bacaan Injil  Yoh 1:29-34
Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan,  ia melihat Yesus datang kepadanya.  Maka katanya, “Lihatlah Anak domba Allah,  yang menghapus dosa dunia.  Dialah yang kumaksud ketika kukatakan:   Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku,  sebab Dia telah ada sebelum aku.  Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia,  tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”   Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,  “Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati,  dan Roh itu tinggal di atas-Nya.  Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia,  Tetapi Yang mengutus aku membaptis dengan air,  telah berfirman:  Jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang  dan tinggal di atas-Nya,  Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.  Dan aku telah melihat-Nya!   Maka aku memberi kesaksian:  Dia inilah Anak Allah.”
Demikianlah Injil Tuhan.

Renungan.

Dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi renggang sehingga manusia semakin jauh hidupnya dari keselamatan yang dijanjikan Tuhan . Allah Bapa tidak menghendaki hal ini berlarut larut terjadi dalam hidup manusia yang telah diciptakan-Nya. Maka untuk memuluskan harapan luhur-Nya itu. Allah Bapa mengutus Putera-Nya kedunia ini.  Pengutusan ini menunjukkan bahwa kasih Allah Bapa yang begitu besar dan luhur kepada umat manusia. Yesus Putera-Nya telah lahir kedunia  dan melalui Yesus lah janji Bapa tentang keselamatan kekal akan terpenuhi bagi semua orang yang percaya   kepada-Nya. Kedatangan Yesus kedalam dunia dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis melalui seruan pertobatan . Hal ini penting karena hanya melalui pertobatan lah manusia bisa menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat dengan hati yang pantas dan hanya melalui pertobatan jugalah manusia bisa mendapat kesempatan untuk diselamatkan oleh Yesus.   Dia adalah Anak Allah , telah datang dan hadir ditengah tengah kita. Dia yang adalah Anak Domba Allah , telah berdiam diantara kita . Melalui Dia kita diperkenankan menerima pembaptisan dengan Roh Kudus. Melalui Dia kita diangkat memjadi putera dan puteri Allah. Melalui Dia kita memperoleh berkat dan keselamatan . Maka marilah kita menyambut kedatangan – Nya dengan penuh sukacita dan marilah kita mendengar suara-Nya serta mengikuti ajaran – Nya yang senantiasa mengarahkan hidup kita untuk bertobat dan kembali kepada Bapa agar kita diselamatkan oleh Dia , Yesus lah Anak Domba  Allah yang menghapus dosa dunia.

Butir permenungan.

Orang tua saya dahulu selalu mengajak kami anak anak nya untuk berdoa malam setiap hari. Biasanya waktu doa antara jam 19.00 – 20.00 . Terus terang saja  sewaktu masih kecil , katakanlah saat masih dibawah 4 atau 5 tahun , saya sering tidak sabar dengan doa bersama itu, Soalnya sudah ngantuk. Saya menarik narik tangan ibu untuk segera pergi tidur. Apalagi kalau sedang doa Rosario , rasanya doa itu lama banget . Namun menginjak usia SD , apalagi mau menerima komuni pertama saya dilatih dan berlatih untuk menghafalkan doa doa harian . Bahkan saya sering diminta bapak atau ibu untuk memimpin doa. Pelan pelan dengan berjalannya waktu , saya mulai mengerti , mengenal dan bahkan mencintai doa doa Gereja termasuk rosario itu.  Untuk mengenal sesuatu . kita  membutuhkan proses waktu . Itu pula yang menjadi pengakuan jujur dari Yohanes Pembaptis pada Injil hari ini . “ Dan aku sendiri pun mula – mula tidak mengenal Dia “ ( Yoh 1: 31 ) , bahkan Yohanes Pembaptis masih mengulangi lagi saat memberi kesaksian tentang Yesus  : “ Dan aku pun tidak mengenal – Nya . tetapi Dia , yang mengutus aku untuk membaptis dengan air … “ ( Yoh 1 : 33 ) . Dibantu oleh Roh Kudus , Yohanes melihat dan mengenal Yesus sehingga bisa berkata : “ Lihatlah Anak Domba Allah , yang menghapus dosa dosa dunia ( Yoh 1 : 29 )  Untuk mengenal warisan iman kita , tradisi Gereja , segala seluk – beluk iman kita , kita membutuhkan proses waktu . Tetapi itu tidak bisa dengan sendirinya ditunggu. Kita harus membuka diri dan banyak belajar , membaca , berlatih , mempraktekkan sampai kalau perlu jatuh bangun . Orang yang mengenal Allah akan hidup dalam kebenaran , inilah warta bacaan pertama .  Dengan mata iman  , kita juga telah “ melihat “ Yesus . Dialah yang mendampingi kita dan  meneguhkan perjuangan hidup kita sampai saat ini  . Kalau kita kurang memberi kesaksian tentang diri – Nya . barangkali karena kita lebih memperhatikan diri kita sendiri , gengsi , perasaan kita , harga diri kita , dan kepentingan kita . Setiap orang Kristiani  mempunyai tugas mendasar , yakni memberi kesaksian tentang Kristus.

Doa .

Ya Tuhan  , bantulah kami umat – Mu untuk memperbaiki diri melalui usaha pertobatan setiap saat supaya janji keselamatan Allah , kami dapatkan kelak . Amin .

Firman telah menjadi manusia.  Semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa menjadi anak-anak Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *